Podporované projekty

Název projektu: Využití a zpracování nerezových zbytků

Projekt č.: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003533

Popis a cíle projektu: Cílem projektu je rozvoj sociálního podniku formou pořízení technologického vybavení určeného ke zpracování a výrobě nerezových komponentů z již využitých nerezových materiálů. Prioritou společnost je pomoc osobám dlouhodobě nezaměstnaným a poskytnutí vhodných podmínek k jejich opětovnému sociálnímu začlenění. 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

projekt

„Stáže ve společnosti Mallne Style s.r.o.“

byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje

v rámci programu Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2019

Termín realizace:   2. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.